دانلود رمان خلأ اختصاصی یک رمان

دانلود رمان خلأ اختصاصی یک رمان

دانلود رمان خلأ اختصاصی یک رمان

نام رمان : خلا

نویسنده : afsoon-68

خلاصه :
باز هم به در بسته خوردم چرا؟ یعنی کار چه کسی می تونه باشه؟ مرگ، آشفتگی، خانواده، همه و همه برام معمای بزرگی شده. نه راه پیش دارم، نه راه پس.
از طرفی دلم، از طرفی شغلم. باید بفهمم، باید پرده روی این موضوع مبهم بردارم، من در میان هیاهویی که پشت این پرده هست نباید سکوت کنم. باید پرده از این راز بردارم، باید … بخاطر دلم. … پایان خوش

مقدمه :
در خلاء سرگردانم
به دور از تمام باید و نبایدها
به دور از تمام آمد و نیامدها
به دور از تمام شاید و نشایدها
و به دور از هیاهویی که پشت پنجره است
در این زمین داغ
سکوت
سکوت
سکوت
تنها روزنه ی وجودی من
برای اتصال به تمام این ناگزیرهاست
برای پیدا شدن از میان این همه گمشده
در خلائم
چشمانت را بیاور
و هدیه کن به تمام ندیده هایم
شاید
بگذرم از این خلاء
و برسم به تمام بایدهای روشن زندگیم .

 

قسمت دانلود

 

رمان خلأ |  شراره ارکات (Afsoon-68) کاربر انجمن نودهشتیا