یکشنبه , خرداد ۲۶ ۱۳۹۸

‘رئیس جمهور افغانستان’ خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

“رئیس جمهور افغانستان” خواهان بسته شدن دفتر سیاسی …

www.mizanonline.ir/…/رئیسجمهورافغانستانخواهانبستهشدندفترسیاسیطالب

۵۴ دقیقه پیش – اشرف غنی در دیدار با وزیر خارجه قطر از این کشور خواست تا در صورت مشاهده نشدن تغییر مثبت در رویکرد گروه طالبان تا بهار سال آینده، دفتر این …

اشرف غنی» خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد – …

www.mehrnews.com/…/اشرف-غنی-خواهانبستهشدندفترسیاسیطالبان-در-قطرش

۲ روز پیش – رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با وزیر خارجه قطر از این کشور خواست تا در صورت مشاهده نشدن تغییر مثبت در رویکرد گروه طالبان تا بهار سال آینده، …

نتیجه تصویری برای 'رئیس جمهور افغانستان' خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

{“id”:”m1qJqixXD4YwIM:”,”oh”:450,”ou”:”http://mihanstore.net/pic/hurachi-s.jpg”,”ow”:450,”pt”:”رئیس جمهور افغانستان\u0026quot; خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد …”,”rh”:”poyesh24.ir”,”ru”:”http://poyesh24.ir/105398/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/”,”st”:”آخرین اخبار”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRq-bOAenfGc9H-YRxMKKe4Q8XT-FKVP9FnCXDySVKw-Rl2WcbnV2oJIK0″,”tw”:90}
نتیجه تصویری برای 'رئیس جمهور افغانستان' خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

{“id”:”8xQ9o2wps98QQM:”,”oh”:175,”ou”:”http://vadesadegh.ir/wp-content/uploads/2016/11/175ads.gif”,”ow”:175,”pt”:”رئیس جمهور افغانستان\u0026quot; خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد …”,”rh”:”poyesh24.ir”,”ru”:”http://poyesh24.ir/105398/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF/”,”st”:”آخرین اخبار”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRcnUxChZ7a20QbtqDydJsYPCnh6LEybcvIZuU0199qOCzLmipvLwiogJE”,”tw”:90}
نتیجه تصویری برای 'رئیس جمهور افغانستان' خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

{“id”:”eSSNidGEts-S5M:”,”oh”:1000,”ou”:”http://www.mitranet.ir/images/blankadv.png”,”ow”:1000,”pt”:”باشو :: خبر رسان کوچک | رئیس جمهور افغانستان خواهان بسته شدن دفتر …”,”rh”:”bashoo.ir”,”ru”:”http://www.bashoo.ir/show/517235/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF”,”st”:”باشو :: خبر رسان کوچک”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ0nTIgXw15S9MfdVpaDG8mh3hKa7PKIcc6JCfPZ8FKcyVt-H6t2PPAJw”,”tw”:90}
{“cl”:12,”cr”:15,”id”:”Xn6jcENknMgjoM:”,”oh”:450,”ou”:”https://static.magito.net/images/contents/675491@700×450.jpg”,”ow”:700,”pt”:”اشرف غنی» خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد – مگیتو”,”rh”:”magito.ir”,”ru”:”https://magito.ir/news/world/675491/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-“,”st”:”مگیتو”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTn6DOwc2SmIQrakXWs5dLNlQG2fNDYjJAqG-249Bi981Pc8hvEh-fLqZ4q”,”tw”:140}
نتیجه تصویری برای 'رئیس جمهور افغانستان' خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

{“id”:”GM-ldWaG9d0v4M:”,”oh”:250,”ou”:”http://www.mitranet.ir/files/users/147584707811843.jpg”,”ow”:300,”pt”:”باشو :: خبر رسان کوچک | رئیس جمهور افغانستان خواهان بسته شدن دفتر …”,”rh”:”bashoo.ir”,”ru”:”http://www.bashoo.ir/show/517235/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF”,”st”:”باشو :: خبر رسان کوچک”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQT1Byns3Uq9qPn5aTu9U6QI1QMxoQp4GU2xse6xpPbjCmcJr-PXIx47dg”,”tw”:108}
{“id”:”gN8dS_JffVkTkM:”,”oh”:137,”ou”:”http://www.asasnews.com/images/multithumb_thumbs/b_300_300_16777215_10_images_tryhtrhytr.jpg”,”ow”:300,”pt”:”اشرف غنی خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد – اساس نیوز …”,”rh”:”asasnews.com”,”ru”:”http://www.asasnews.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/6764-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html”,”st”:”اساس نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ4Xzj9x8pKaDc50HxzGla9DQqHZEid3Jii2AE9RaLBtxcNp0QWCWUszcer”,”tw”:197}

if (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0
&& document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0
&& document.querySelector(“#rso > div:first-child g-section-with-header”)!= null){document.querySelector(“#rso > div:first-child g-section-with-header”).style.marginTop = “0”;}

“رئیس جمهور افغانستان” خواهان بسته شدن دفتر سیاسی …

www.moharnews.net/ext/show/198201.html

۴۶ دقیقه پیش – به گزارش مهار نیوز به نقل از میزان : اشرف غنی در دیدار با وزیر خارجه قطر از این کشور خواست تا در صورت مشاهده نشدن تغییر مثبت در رویکرد گروه …

“رئیس جمهور افغانستان” خواهان بسته شدن دفتر سیاسی …

www.espeli.ir/…/%22رئیس+جمهور+افغانستان%۲۲+خواهان+بسته+شدن+دفتر+سیاسی

اشرف غنی در دیدار با وزیر خارجه قطر از این کشور خواست تا در صورت مشاهده نشدن تغییر مثبت در رویکرد گروه طالبان تا بهار سال آینده، دفتر این گروه در قطر بسته …

«اشرف غنی» خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد – …

baznashr24.com/…/اشرف+غنی+خواهان+بسته+شدن+دفتر+سیاسی+طالبان+در+قطر+ش

۲ روز پیش – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با وزیر خارجه قطر در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ از دولت …

رییس جمهور غنی خواهان بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر – …

www.khaama.com/persian/archives/41770

رییس جمهور غنی خواهان بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر. نوشته شده توسط خامه پرس – ی حوت ۰۱ ۱۳۹۵, ۱۲:۰۶ ب.ظ. ۰ دیدگاه ها; ۳۵ بازدید ها … رییس جمهور افغانستان می‌گوید اگر گروه طالبان تا بهار سال آینده دست از خشونت بر نداشتند باید دفتر سیاسی‌شان در قطر بسته شود. رییس جمهور غنی روز گذشته در ادامۀ دیدارهایش با سران و مقام‌های …

آوا – رییس جمهور غنی خواستار بسته شدن دفتر طالبان در قطر شد

www.avapress.com/vdcewv8z7jh8xxi.b9bj.html

افغانستان از دولت قطر خواسته است در صورتی که تا بهار و تابستان سال آینده در رفتار … رییس جمهور غنی خواستار بسته شدن دفتر طالبان در قطر شد … در رفتار طالبان تغییر مثبت رونما نگردد، باید دفتر سیاسی طالبان در این کشور بر روی … افغانستان خواهان همکاری و همگرایی گسترده با تاجیکستان در امور اقتصادی وترانزیتی شد.

«اشرف غنی» خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد

jadidtarinha.net/…/اشرف+غنی+خواهان+بسته+شدن+دفتر+سیاسی+طالبان+در+قطر+شد

۲ روز پیش – به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با وزیر خارجه قطر در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ از دولت …

اشرف غنی خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد – …

khabarfarsi.com/u/33718514

۲ روز پیش – اشرف غنی خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شد. رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با وزیر خارجه قطر از این کشور خواست تا در صورت مشاهده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

قالب وردپرس