سام درخشانی و همسرش

سام درخشانی با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را بروز کرد.این بازیگر ۴۲ ساله به همراه همسرش عسل امیرپور به اسکی بازی پرداخته و عکسی به یادگار گرفته اند.

بعد از مدتها کار سخت، یه روز مفرح با همسر و حمید

جاتون خالی خیلی حال داد

اسکی بازی سام درخشانی و همسرش

اسکی بازی سام درخشانی و همسرش